About us

บริษัท อะบรอด เอ็ดดูเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2551 โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนของโรงเรียนมัธยม สถาบันสอนภาษา และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และให้คำแนะนำและช่วยเหลือทั้งนักเรียนไทยและลาว ในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นเป็นบริษัทในเครือ มิราม่า กรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวแบบครบวงจรมากว่า 15 ปี

We Go Abroad เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการให้คำปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างครบวงจร เพื่อให้ตรงกับความต้องการ งบประมาณ และเป้าหมายในการศึกษาต่อของนักเรียน

We Go Abroad มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียน

วีโกอะบรอด เป็นตัวแทนของโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำ โรงเรียนมัธยม และมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย, อังกฤษ, สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียน ให้ได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุด และเหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่า จัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน โดยยึดถือประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ

We Go Abroad เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดหาที่ฝึกงานในต่างประเทศ

วีโกอะบรอด เป็นตัวแทนและทำงานร่วมกับ Internship New Zealand และ Australian Internships ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดหาสถานที่ฝึกงานให้กับ นักศึกษาในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในประเทศนิวซีแลนด์ และออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ โดยทางวีโกอะบรอดได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทย เพื่อจัดหาสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษา

We Go Abroad รับประกันคุณภาพจากองค์กรการศึกษานานาชาติชั้นนำ

 • New Zealand Education Recognised Agency จาก Education New Zealand วีโกอะบรอด ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานิวซีแลนด์ รับรองโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานขั้นสูงสุด และรอบรู้เรื่องการศึกษาทุกระดับในนิวซีแลนด์
 • Certificate for Agents UK จาก British Council วีโกอะบรอดได้อบรมกับทาง British Council และสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จนได้รับใบประกาศว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทุกระดับในสหราชอาณาจักร
 • Qualified Education Agent Counsellors จาก PIER Australia วีโกอะบรอดสอบผ่าน และได้รับประกาศนียบัตรว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทุกระดับในประเทศออสเตรเลีย

Our Service

✔ วีโกอะบรอด ให้คำแนะนำและปรึกษา ฟรี!! ในด้านการศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับ รวมถึงช่วยเหลือนักเรียนในทุกขั้นตอนของการดำเนินการเพื่อศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย, อังกฤษ, สิงคโปร์และมาเลเซีย ทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างที่กำลังศึกษาต่อในต่างประเทศ และหลังจากจบหลักสูตรการศึกษาแล้ว

การช่วยเหลือก่อนการเดินทาง:

 • ให้คำนำแนะเกี่ยวกับหลักสูตร และสถาบันที่ดีที่สุด ให้ตรงกับความต้องการและเป้าหมายของนักเรียนมากที่สุด
 • ช่วยดำเนินการในการสมัครเรียน และการตอบรับจากโรงเรียน
 • ช่วยดำเนินการในการเตรียมตัวสำหรับยื่นวีซ่าสำหรับนักเรียน รวมถึงการจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน
 • ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

การช่วยเหลือระหว่างที่กำลังศึกษา:

 • ประสานงานเรื่องรถรับ-ส่ง สนามบินเมื่อนักเรียนเดินทางไปถึง
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ เมื่อนักเรียนมีปัญหาเรื่องหลักสูตรและปัญหาส่วนตัวในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่

การช่วยเหลือหลังจบหลักสูตร:

 • ให้คำแนะนำในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

✔ วีโกอะบรอด จัดหาสถานที่ฝึกงานในประเทศนิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ให้กับนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรมบริการที่สนใจฝึกงานในต่างประเทศ

 • ตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ ให้คำแนะนำ และปรับข้อมูลใน Resume ให้สมบูรณ์
 • จัดหา Job Offer และ Sponsorship โดย Internship New Zealand
 • บริการขอวีซ่านิวซีแลนด์
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน
 • บริการจัดหาที่พัก
 • บริการรับที่สนามบิน
 • บริการเปิดบัญชีธนาคารล่วงหน้า
 • ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาโครงการ