ผู้ถือ วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย สามารถเดินทางไปเรียนได้ตั้งแต่ 16 ธันวา 64 เป็นต้นไป

ทีมงานวีโกอะบรอด มีข่าวดีจะมาแจ้งให้น้องๆ ที่มีแพลนเดินทางไปเรียนต่อออสเตรเลียให้ทราบค่ะ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้ถือ วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน สามารถเดินทางไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียได้โดยไม่ต้องยื่นขอยกเว้นการเดินทาง ซึ่งหมายความว่า นักเรียนสามารถสมัครเรียน และเริ่มเตรียมตัวไปเรียนที่ออสเตรเลียได้

ได้รับวัคซีนครบถ้วน เดินทางเข้าออสเตรเลียได้

ผู้ที่มีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนพร้อมหลักฐานยืนยันสถานะการฉีดวัคซีน ถือวีซ่านักเรียนออสเตรเลียที่ยังไม่หมดอายุ และแสดงการทดสอบ COVID-19 Polymerase Chain Reaction (PCR) ที่เป็นลบภายใน 3 วันก่อนออกเดินทาง (เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นทางการแพทย์ มีผลบังคับใช้) วัคซีนที่ได้รับอนุมัติ หรือวัคซีนที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งรวมถึงวัคซีนผสม ที่ยอมรับเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางคือ:

ได้รับวัคซีน 2 ครั้งอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง:

 • AstraZeneca Vaxzevria
 • AstraZeneca Covishield
 • Pfizer/Biontech Comirnaty
 • Moderna Spikevax
 • Sinovac Coronavac
 • Bharat Biotech Covaxin
 • Sinopharm BBIBP-CorV (สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี)

หรือได้รับวัคซีน 1 ครั้งอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง:
– Johnson & Johnson/ Janssen-Cilag COVID Vaccine

วัคซีนแบบผสมจะนับรวมเป็นการฉีดวัคซีนอย่างสมบูรณ์ ตราบใดที่วัคซีนทั้งหมดได้รับการอนุมัติหรือรับรองจาก TGA

หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามที่กำหนดข้างต้น แสดงว่าคุณไม่เป็นไปตามคำจำกัดความของออสเตรเลียว่าด้วย ‘การฉีดวัคซีนครบสมบูรณ์’ ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นบางประการ ได้แก่

 • ผู้เดินทางที่มีหลักฐานที่ยอมรับได้ ว่าไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถใช้เงื่อนไขการเดินทางแบบเดียวกับผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน
 • เด็กอายุ 12-17 ปีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือได้รับวัคซีนบางส่วน สามารถเดินทางกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจะถูกนับว่าได้รับวัคซีนครบสมบูรณ์เพื่อการเดินทาง โดยจะใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานในการยืนยันอายุ

 • พื้นที่สีแดง – ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าพื้นที่
 • พื้นที่สีเหลือง – ผู้ที่เดินทางมาจากสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องกักตัว 14 วัน

เงื่อนไขเมื่อเดินทางถึงออสเตรเลีย

 • นักเรียนต่างชาติ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการกักกันของแต่ละรัฐ เมื่อเดินทางมาถึงออสเตรเลีย รวมไปถึงข้อจำกัดการเดินทางภายในประเทศ หากจำเป็นต้องเดินทางระหว่างรัฐภายในออสเตรเลียเพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง
 • New South Wales (Sydney), Victoria (Melbourne) และ Australian Capital Territory (Canberra) นักเรียนต่างชาติทุกคนจะต้องทำการกักตัว 3 วัน หรือ 72 ชั่วโมง หลังจากที่เดินทางถึงออสเตรเลีย
 • Northern Territory (Darwin) นักเรียนต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบ สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องตรวจโควิดแบบ rapid antigen test เมื่อเดินทางมาถึง
 • Western Australia (Perth) นักเรียนต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบ สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้โดยไม่ต้องกักตัว เมื่อประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนครบเกิน 90% โดยคาดว่าจะเป็นช่วง ปลายเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 • Queensland (Brisbane, Gold Coast) นักเรียนต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบ สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้โดยไม่ต้องกักตัว เมื่อประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนครบเกิน 90% โดยคาดว่าจะเป็นช่วงต้นปี 2565
 • South Australia (Adelaide) นักเรียนต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบ สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้โดยไม่ต้องกักตัว เมื่อประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนครบเกิน 90% โดยคาดว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนธันวาคม 2564
 • Tasmania นักเรียนต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบ สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้โดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ต้องมี วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ที่ยังไม่หมดอายุ

หากต้องการเดินทางไปเรียนต่อออสเตรเลีย หรือต้องการฝึกงานที่ออสเตรเลีย ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 นี้เป็นต้นไป ผู้เดินทางต้องมีวีซ่านักเรียน หรือวีซ่าที่เกี่ยวกับการเรียนและฝึกงาน ตามประเภทที่อนุญาตให้เดินทาง ดังนี้

 • Subclass 407 – Training visa
 • Subclass 462 – Work and Holiday visa
 • Subclass 485 – Temporary Graduate visa
 • Subclass 500 – Student visa
 • Subclass 590 – Student Guardian visa

การขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ต้องลงเรียนหลักสูตรที่มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป สามารถลงเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรมัธยมศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพ และหลักสูตรในระดับปริญญาได้

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียน summer หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน ยังไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่ออสเตรเลียได้ จนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมจากรัฐบาลออสเตรเลียค่ะ เนื่องจากการเรียนระยะสั้นจะใช้วีซ่าท่องเที่ยวในการเดินทาง Subclass 600 ค่ะ

เลือกเรียนต่อออสเตรเลียกับวีโกอะบรอด

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ ดูข้อมูลสถาบันและค่าเรียนราคาพิเศษได้ ที่นี่
 • หลักสูตรวิชาชีพ และระดับปริญญา ดูข้อมูลสถาบันและค่าเรียนได้ ที่นี่
 • หลักสูตรมัธยมที่ออสเตรเลีย ดูข้อมูลสถาบันและค่าเรียนได้ ที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-7929259 ,086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE