โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมัธยมอเมริกา F-1 High School Academic Exchange Program

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับเทอม Fall 2023 

เหมาะสำหรับน้องๆ มัธยมศึกษา ที่ต้องการไปเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา [High School Diploma] เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม (กรณีที่เข้าร่วมโครงการตอนม.6) ที่สามารถนำไปใช้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยใดๆ ก็ได้ทั่วโลก เพราะได้รับการรับรองจาก The State Board of Education

 • รับประกันที่เรียนในโรงเรียนมัธยมอเมริกา และที่พักกับครอบครัวชาวอเมริกัน
 • จัดหาโรงเรียนให้ตามความสนใจของนักเรียน เช่น ด้านกีฬา ศิลปะ วิชาเรียนที่สนใจ
 • สามารถเลือกเรียนใน โรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนเอกชน
 • สามารถเลือกวิชาเรียน ตามที่สนใจได้ โดยมีครูแนะแนวคอยช่วยเหลือในการเลือกวิชาเรียน
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา (High School Diploma) หากเข้าร่วมโครงการตอนม.6
 • เกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษ, อายุ หรือเกรด ต่ำกว่า ของโครงการแบบ J-1
 • สามารถเรียนได้มากกว่า 1 ปี ในโรงเรียนมัธยมอเมริกา
 • มีการดูแลพิเศษ สำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์ (เช่น เป็นโรคภูมิแพ้ ฯลฯ )

นักเรียนมัธยมหลายคนเลือกเรียนในโครงการ F-1 Academic Exchange Program เนื่องจากเป็นโครงการที่ค่าใช้จ่ายไม่สูง และโรงเรียนพันธมิตรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับนักเรียนต่างชาติ บางโรงเรียนมีโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนต่างชาติ ในช่วงนอกเวลาเรียนด้วย

ทำไมต้องเข้าร่วมโครงการฯ กับทางวีโกอะบรอด

 • พี่ๆ วีโกอะบรอดและพันธมิตรในอเมริกา ให้ความช่วยเหลือ และดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการ
 • มีเจ้าหน้าที่ประจำ 20 คนในสหรัฐอเมริกา และผู้ประสานงานในพื้นที่ 200 คน ฝ่ายดูแลนักเรียนแต่ละคนจะดูแลนักเรียน 3-10 คน ซึ่งอยู่ห่างจากนักเรียนแต่ละคนใช้เวลาขับรถ 30 นาทีเท่านั้น
 • ทีมมีประสบการณ์เฉพาะกับนักเรียนต่างชาติหลากหลายภาษา ซึ่งจะช่วยแนะนำนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการได้
 • มีหมายเลขฉุกเฉิน โทรฟรี เพื่อช่วยเหลือนักเรียน 24 ชั่วโมง พร้อมการตอบสนองทันที
 • ทีมมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จของนักเรียนทุกคน

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่นักเรียนได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลังจบโครงการฯ

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมัธยมอเมริกา เราได้เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตสำหรับนักเรียนทุกคน! นักเรียนของเราได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูง อาทิเช่น

เส้นทางเรียนต่อมัธยมในอเมริกาหลังจบโครงการฯ

นักเรียนหลายคนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมัธยมอเมริกา 1 ปี หากต้องการเรียนต่อ มีทางเลือกอะไรบ้าง?

 1. หากเรียนในโรงเรียนรัฐบาลมาแล้ว 1 ปี และต้องการเรียนในปีที่ 2 จะต้องเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเอกชน (เนื่องจาก US มีข้อจำกัดด้านวีซ่าสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนต่างชาติ เรียนได้เพียง 1 ปีเท่านั้น) นักเรียนที่ต้องการสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมัธยมอเมริกาอีกครั้ง และสามารถใช้ใบสมัครเดียวกันเพื่อส่งไปยัง ฝ่ายรับนักเรียนของโรงเรียนแลกเปลี่ยนมัธยมเอกชนได้
 2. หากเรียนในโรงเรียนเอกชนมาแล้ว 1 ปี และต้องการเรียนต่อ สามารถเรียนต่อโรงเรียนเดิมได้เลย แต่ราคาจะต้องเพิ่มขึ้นในปีที่ 2 ที่นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียน โดยเราเสนอการรับประกันการเพิ่มราคาในปีที่ 2 ที่ $5,000 จากปีแรก เนื่องจากเราได้เจรจาต่อรองค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงมากกับโรงเรียนเอกชน ในบางกรณีอาจต่ำกว่าค่าเล่าเรียนปกติ $10,000 โดยนักเรียนที่สนใจจะต้องแจ้งความต้องการล่วงหน้าเนื่องจากมีโควต้าจำกัด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6
 • อายุระหว่าง 14 – 17 ปี
 • มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.0 และเกรดในวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.5
 • คะแนนสอบ ELTiS 205 ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้
 • มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถแสดงหลักฐานทางการเงินเพื่อยื่นขอวีซ่าได้ไม่ต่ำกว่า 700,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการประมาณ 700,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

 • ค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 ปีการศึกษา
 • การปฐมนิเทศและทัศนศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การจัดหาครอบครัวชาวอเมริกันให้นักเรียน
 • ที่พักกับครอบครัวชาวอเมริกันตลอดระยะเวลาโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชาวอเมริกันที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ของ Abroad Education Services ที่ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และประสานงานต่างๆ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • การปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
 • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 10,000 บาท [รวมการจัดสอบ ELTiS]
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายในการยื่นขอวีซ่าประเภท F-1 ประมาณ 19,500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณเดือนละ $250-$300
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเลือกโรงเรียนนอกเหนือจากที่โครงการจัดหาให้
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐาน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 10,000 บาท
 2. ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางอีเมล info@wegoabroad.com
  • สำเนาพาสปอร์ต
  • สำเนาผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปีจนถึงเทอมล่าสุด (ทั้งไทยและอังกฤษ)
 3. วีโกอะบรอด จะส่งลิ้งค์เพื่อให้กรอกใบสมัครออนไลน์
 4. วีโกอะบรอด จะจัดการสอบ ELTiS แบบออนไลน์ตามวันเวลาที่นักเรียนสะดวก
 5. นักเรียนกรอกข้อมูลการสมัคร และแนบเอกสารให้ครบถ้วน
 6. เปิดรับสมัคร จนกว่าจะครบโควต้า

สอบถามข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมัธยมอเมริกา ได้ที่ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-7929259, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE