โปรโมชั่น เรียนภาษาที่อเมริกา

**อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ USD1 = 36 บาท**

1. Kaplan International Languages – Chicago / Seattle

Kaplan International Languages มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 45 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class ทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆอีกมากมาย

Promotion 2023 *สมัครวันนี้ถึง 30 มีนาคม 2023*
รับส่วนลดค่าเรียน 15% จากราคาปกติ

 • หลักสูตร Semi-Intensive English (15+5.25 Hrs/Wk.)
 • หลักสูตร Intensive English (21+5.25 Hrs/Wk.)
หลักสูตร ค่าเรียนราคาพิเศษ
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
Semi-Intensive $5,400
$4,590
[165,240 บาท]
$9,600
$8,160
[293,760 บาท]
$14,400
$12,240
[440,640 บาท]
$19,200
$16,320
[587,520 บาท]
Intensive English $5,940
$5,049
[181,764 บาท]
$10,560
$8,976
[323,136 บาท]
$15,840
$13,464
[484,704 บาท]
$21,120
$17,952
[646,272 บาท]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว


2. Kaplan International Languages – New York

Kaplan International Languages มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 45 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class ทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆอีกมากมาย

Kaplan New York ตั้งอยู่ใกล้กับ Central Park มีห้องเรียน 12 ห้องเรียน พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางวิชาการอันล้ำสมัย มีหลักสูตรให้เลือกเรียนกว่า 30+ หลักสูตร เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพ และมุ่งเน้นมากขึ้นด้วยชั้นเรียนเฉพาะทาง

Promotion 2023 *สมัครวันนี้ถึง 30 มีนาคม 2023*
รับส่วนลดค่าเรียน 15% จากราคาปกติ

 • หลักสูตร Semi-Intensive English (15+5.25 Hrs/Wk.)
 • หลักสูตร Intensive English (21+5.25 Hrs/Wk.)
หลักสูตร ค่าเรียนราคาพิเศษ
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
Semi-Intensive $6,480
$5,508
[198,288 บาท]
$11,520
$9,792
[352,512 บาท]
$17,280
$14,688
[528,768 บาท]
$23,040
$19,584
[705,024 บาท]
Intensive English $7,140
$6,069
[218,484 บาท]
$12,720
$10,812
[389,232 บาท]
$19,080
$16,218
[583,848 บาท]
$25,440
$21,624
[778,464 บาท]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว


3. Kaplan International Languages – San Francisco Berkeley / Santa Barbara

Kaplan International Languages มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 45 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class ทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆอีกมากมาย

Promotion 2023 *สมัครวันนี้ถึง 30 มีนาคม 2023*
รับส่วนลดค่าเรียน 15% จากราคาปกติ

 • หลักสูตร Semi-Intensive English (15+5.25 Hrs/Wk.)
 • หลักสูตร Intensive English (21+5.25 Hrs/Wk.)
หลักสูตร ค่าเรียนราคาพิเศษ
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
Semi-Intensive $5,880
$4,998
[179,928 บาท]
$10,440
$8,874
[319,464 บาท]
$15,660
$13,311
[479,196 บาท]
$20,880
$17,748
[638,928 บาท]
Intensive English $6,480
$5,508
[198,288 บาท]
$11,520
$9,792
[352,512 บาท]
$17,280
$14,688
[528,768 บาท]
$23,040
$19,584
[705,024 บาท]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว


4. Kaplan International Languages – Boston / LA

Kaplan International Languages มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 45 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class ทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆอีกมากมาย

Promotion 2023 *สมัครวันนี้ถึง 30 มีนาคม 2023*
รับส่วนลดค่าเรียน 15% จากราคาปกติ

 • หลักสูตร Semi-Intensive English (15+5.25 Hrs/Wk.)
 • หลักสูตร Intensive English (21+5.25 Hrs/Wk.)
หลักสูตร ค่าเรียนราคาพิเศษ
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
Semi-Intensive $6,060
$5,151
[185,436 บาท]
$10,800
$9,180
[330,480 บาท]
$16,200
$13,770
[495,720 บาท]
$21,600
$18,360
[660,960 บาท]
Intensive English $6,720
$5,712
[205,632 บาท]
$12,000
$10,200
[367,200 บาท]
$18,000
$15,300
[550,800 บาท]
$24,000
$20,400
[734,400 บาท]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว


5. LSI  –  New  York

LSI Education เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศระดับ World Class ที่มีประสบการณ์ในการเปิดสอนภาษามากว่า 55 ปี และมีแคมปัสกว่า 16 แห่งใน 7 ประเทศทั่วโลก คุณสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนของเราได้จากหลาย ประเทศทั่วโลก

Promotion 2023 *สมัครวันนี้ถึง 30 มีนาคม 2023
รับส่วนลดค่าเรียน 10% จากราคาปกติ

 • Intensive English 25 (20 hrs/week)
 • Intensive English 30 (25 hrs/week)
หลักสูตร ค่าเรียนราคาพิเศษ
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
Intensive English 25 $5,640
$5,076
[182,736 บาท]
$10,440
$9,396
[338,256 บาท]
$15,660
$14,094
[507,384 บาท]
$20,880
$18,792
[676,512 บาท]
Intensive English 30 $6,120
$5,508
[198,288 บาท]
$11,280
$10,152
[365,472 บาท]
$16,920
$15,228
[548,208 บาท]
$22,560
$20,304
[730,944 บาท]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว


6. LSI  –  Boston / San  Diego /San Francisco /Berkeley

LSI Education เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ระดับ World Class ที่มีประสบการณ์ในการเปิดสอนภาษามากว่า 55 ปี และมีแคมปัสกว่า 16 แห่งใน 7 ประเทศทั่วโลก คุณสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนของเราได้จากหลาย ประเทศทั่วโลก

Promotion 2023 *สมัครวันนี้ถึง 30 มีนาคม 2023
รับส่วนลดค่าเรียน 10% จากราคาปกติ

 • Intensive English 25 (20 hrs/week)
 • Intensive English 30 (25 hrs/week)
หลักสูตร ค่าเรียนราคาพิเศษ
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
Intensive English 25 $5,220
$4,698
[169,128 บาท]
$9,600
$8,640
[311,040 บาท]
$14,400
$12,960
[466,560 บาท]
$19,200
$17,280
[622,080 บาท]
Intensive English 30 $5,820
$5,238
[188,568 บาท]
$10,680
$9,612
[346,032 บาท]
$16,020
$14,418
[519,048 บาท]
$21,360
$19,224
[692,064 บาท]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว


7. FLS International –  Boston / Los Angeles @Citrus College

Promotion 2022 *สมัครวันนี้ถึง 15 ธันวาคม 2022
หลักสูตร General English (20 Hrs/Wk)
หลักสูตร Intensive English (25Hrs/Wk)

  • ลงเรียน 4 – 15 สัปดาห์ รับส่วนลดค่าเรียน 20% จากราคาปกติ
  • ลงเรียน 16 สัปดาห์ขึ้นไป รับส่วนลดค่าเรียน 25% จากราคาปกติ
  • ฟรี ค่าสมัครเรียน มูลค่า $150 เมื่อสมัครเรียน 16 สัปดาห์ขึ้นไป
หลักสูตร ค่าเรียนราคาพิเศษ
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
General English $4,800
$3,840
[138,240 บาท]
$9,120
$6,840
[246,240 บาท]
$12,960
$9,720
[349,920 บาท]
$17,280
$12,960
[466,560 บาท]
Intensive English $5,340
$4,272
[153,792 บาท]
$10,080
$7,560
[272,160 บาท]
$14,400
$10,800
[388,800 บาท]
$19,200
$14,400
[518,400 บาท]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว


8. Academia Language School –  Hawaii

ค่าเรียนปี 2022
หลักสูตร General English (20 Hrs/Wk.)

หลักสูตร ราคา 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
Intensive English $2,235
[80,460 บาท]
$3,885
[139,860 บาท]
$5,150
[185,400 บาท]
$6,160
[221,760 THB]

 


9. The New England School of English Boston (Harvard Square)

ค่าเรียนปี 2022
หลักสูตร Semi-Intensive English (15 Hrs/Wk)
หลักสูตร Intensive English (22.5 Hrs/Wk)

หลักสูตร Intensive English (Full-Time)

หลักสูตร ราคา 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
Intensive English $5,685
[204,660 บาท]
$11,370
[409,320 บาท]
$17,055
[613,980 บาท]
$22,740
[818,640 บาท]

 

หลักสูตร Semi-Intensive English (Part-Time) วีซ่าประเภทท่องเที่ยว B1/B2

หลักสูตร ราคา 
1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน
Semi-Intensive English $1,385
[49,860 บาท]
$2,770
[99,720 บาท]
$4,155
[149,580 บาท]

 


10. Portland English Language Academy – Portland

Promotion 2022 *สมัครวันนี้ถึง 15 ธันวาคม 2022
หลักสูตร Intensive English (30Hrs/Wk) ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $1395 ต่อเดือน
ลงเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป รับส่วนลดค่าเรียน 20% จากราคาปกติ

หลักสูตร ค่าเรียนราคาพิเศษ 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
Intensive English $4,185
$3,348
[120,528 บาท]
$8,370
$6,696
[241,056 บาท]
$12,555
$10,044
[361,584 บาท]
$16,740
$13,392
[482,112 บาท]

*ราคาในตารางเป็นราคาที่คำนวณจากโปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว