เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ ไม่ต้องสอบ IELTS

 

อีกหนึ่งทางเลือกของน้องๆ ที่กำลังมองหาหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อใช้แทนคะแนนสอบ IELTS ในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ วันนี้ พี่ๆ วีโกอะบรอดมีหลักสูตร New Zealand Certificate In English Language (NZCEL) มาแนะนำกันค่ะ

NZCEL คืออะไร?

หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษของนิวซีแลนด์ (NZCEL) เป็นเส้นทางสู่การศึกษาเชิงวิชาการโดยไม่ต้องสอบ IELTS โดยจุดมุ่งหมายของ NZCEL คือ เตรียมผู้เรียนให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ และทักษะทางวิชาการในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมในหลักสูตรการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีได้สำเร็จ เมื่อเรียนจบหลักสูตร NZCEL ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ซึ่งออกโดย NZQA

ประกาศนียบัตร NZCEL สามารถใช้แทนผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL, PTE หรือการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ เพื่อยื่นสมัครเรียนตามเกณฑ์การรับเข้าเรียนของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในนิวซีแลนด์ ในหลักสูตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรี

โครงสร้างหลักสูตร

ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป หรือภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ แบบเต็มเวลา เพื่อรับวุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยจะได้เรียน

 • ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด
 • การพัฒนาคำศัพท์
 • ตัวเลือกวิชาเฉพาะของวิชาสามัญ/วิชาการ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป

หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษของนิวซีแลนด์ (NZCEL) มีเปิดสอนในหลายสถาบัน ทั้งสถาบันสอนภาษาเอกชน สถาบันโพลิเทคนิคของรัฐ และเอกชน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
NZCEL Level 3 เทียบเท่า IELTS5.5
NZCEL Level 4 เทียบเท่า IELTS6.0
NZCEL Level 5 เทียบเท่า IELTS6.5

บางสถาบันอาจจะมีหลักสูตรตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (Level 1) สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น โดยระยะเวลาเรียนของแต่ละระดับจะแตกต่างกันไปตามโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสถาบัน โดยระยะเวลาเรียนต่อระดับ ประมาณ 14 – 17 สัปดาห์

สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร NZCEL

1. Eastern Institute of Technology, Napier

 • หลักสูตรที่เปิดสอน: NZCEL General, NZCEL – Level 3A, 4A and 5A (Academic)
 • ระยะเวลาเรียน: 16 สัปดาห์ต่อระดับ
 • วันเริ่มเรียน 2023: 13 Feb, 17 Jul
 • ค่าเรียน: N$6,300 ต่อระดับ
 • เปิดรับนักเรียน อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของสถาบัน

2. Waikato Institute of Education, Hamilton

 • หลักสูตรที่เปิดสอน:
  • Level 1 Foundation
  • Level 1 General
  • Level 2 General
  • Level 3 General
  • Level 4 Academic
  • Level 5 Academic
 • ระยะเวลาเรียน: 17 สัปดาห์ต่อระดับ และเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 14.10 น.)
 • วันเริ่มเรียน 2023: 13 Feb, 17 Jul
 • ค่าเรียน: N$6,550 ต่อระดับ
 • เปิดรับนักเรียน อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของสถาบัน

3. Auckland Institute of Studies, Auckland

 • หลักสูตรที่เปิดสอน: NZCEL Level 4 (Academic), NZCEL Level 5 (Academic)

เป็นหลักสูตรปูพื้นฐานเต็มเวลา 14 สัปดาห์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับอุดมศึกษา NZCEL จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษและทักษะทางวิชาการในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่าปริญญาตรีได้โดยไม่ต้องมีผลสอบ IELTS

 • ระยะเวลาเรียน: 14 สัปดาห์ต่อระดับ
 • วันเริ่มเรียน 2023: 31 Jan, 22 May, 11 Sep
 • ค่าเรียน: N$5,460 ต่อระดับ
 • เปิดรับนักเรียน อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของสถาบัน

4. Bridge International College, Auckland

 • หลักสูตรที่เปิดสอน: NZCEL Level 3 (Academic), NZCEL Level 4 (Academic), NZCEL Level 5 (Academic)

หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Part A เรียนจากหนังสือทั้งหมด 5 ยูนิต และ Part B เรียนจากหัวข้อ 5 หัวข้อตามมาตรฐานของ NZQA รวมไปถึง Workshops

 • ระยะเวลาเรียน: 16 สัปดาห์ต่อระดับ เรียนทั้งหมด 600 ชั่วโมง (60 เครดิต) (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 12.30 น.)
 • วันเริ่มเรียน 2023: 13 Feb, 17 Apr
 • ค่าเรียน: N$4,520 ต่อระดับ
 • เปิดรับนักเรียน อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของสถาบัน

นักศึกษาที่สำเร็จและผ่านหลักสูตร NZCEL จะได้รับ 60 หน่วยกิตตามวุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สำหรับนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ NZCEL 3 ขึ้นไป ผู้เรียนมีสิทธิ์ใช้ยื่นสมัครเรียนโปรแกรมหลักที่ ITP หรือสถาบันเทคโนโลยีของรัฐบาล และผู้ให้บริการระดับอุดมศึกษาอื่นๆ ของนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ หลักสูตรที่เปิดให้เรียนนั้นขึ้นอยู่กับระดับ NZCEL ของผู้เรียนด้วย

ตัวอย่างสถาบันและหลักสูตรที่รับ NZCEL

สถาบัน EIT ทุกหลักสูตร ยอมรับ NZCEL Level 4 (Academic) และ NZCEL Level 4 (Academic) แทนคะแนนสอบ IELTS

 • มหาวิทยาลัย AUT University สามารถใช้ NZCEL เทียบเท่าคะแนนสอบ IELTS ในทุกหลักสูตร
  NZCEL 4 (Academic Endorsement) เทียบเท่า IELTS6.0
  NZCEL 5 (Academic Endorsement) เทียบเท่า IELTS6.5
 • มหาวิทยาลัย University of Canterbury ยอมรับ NZCEL แทนคะแนนสอบ IELTS ในหลากหลายหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งของรัฐและเอกชนในนิวซีแลนด์ ที่ยอมรับ NZCEL เพื่อใช้แทนคะแนนสอบ IELTS ในการสมัครเรียนในระดับอุดมศึกษา

สอบถามข้อมูล เรียนต่อนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-7929259, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE