Home มัธยมนิวซีแลนด์ เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Long Bay College

Long Bay College มีการเรียนการสอนคุณภาพสูง มีวิชาให้เลือกเรียนมากกว่า 100 วิชา  เด่นเรื่องการกีฬา และการศิลปะ มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่เยี่ยมยอด เป็นโรงเรียนชั้นเยี่ยมของนิวซีแลนด์ โรงเรียนมีบริเวณกว้างขวาง เขียวชอุ่ม และมองเห็นอ่าว Hauraki จากห้องเรียน

จุดเด่นของการเรียนต่อ Long Bay College คือมีอุปกรณ์การเรียนหลากหลาย และทันสมัย แหล่งค้นคว้าที่จะทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Description

Long Bay College โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

Long Bay College มีการเรียนการสอนคุณภาพสูง มีวิชาให้เลือกเรียนมากกว่า 100 วิชา  เด่นเรื่องการกีฬา และการศิลปะ มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่เยี่ยมยอด เป็นโรงเรียนชั้นเยี่ยมของนิวซีแลนด์ โรงเรียนมีบริเวณกว้างขวาง เขียวชอุ่ม และมองเห็นอ่าว Hauraki จากห้องเรียน

จุดเด่นของการเรียนต่อ Long Bay College คือมีอุปกรณ์การเรียนหลากหลาย และทันสมัย แหล่งค้นคว้าที่จะทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ตั้ง: 30 Ashley Avenue, Long Bay, Auckland 0630 New Zealand
เปิดสอนในระดับ: Year 9-13
ประเภทโรงเรียน:  Homestay / รับทั้งนักเรียนชาย หญิง
จำนวนนักเรียน:  1,650 คน

จุดเด่น Long Bay College โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

  • Long Bay College เป็นโรงเรียนที่ทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวก ชั้นนำระดับโลก
  • เด่นด้านผลงานทางวิชาการ ซึ่งสูงกว่ากลุ่มโรงเรียนในระดับเดียวกัน
  • มีโครงการเร่งรัด สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น
  • Long Bay College ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีระดับเศรษฐกิจดี

ค่าใช้จ่าย 2023 Long Bay College โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

  • ค่าเทอมปีละ 16,560 เหรียญ หรือประมาณ 308,880  บาท
  • ค่าลงทะเบียนเรียน ต่อปี 2,400 เหรียญ หรือประมาณ 55,200 บาท
  • ค่าบ้านพักโฮมสเตย์ 14,720 เหรียญ (สำหรับ 46 สัปดาห์)หรือประมาณ 338,560 บาท
  • ค่าจัดหาบ้านพักโฮมสเตย์ 400 เหรียญ หรือ ประมาณ 9,200 บาท
  • ค่าประกันสุขภาพ 630 เหรียญต่อปี หรือประมาณ 14,490 บาท
  • ค่าชุดนักเรียน 400 – 500 เหรียญต่อปี หรือประมาณ 9,200 – 11,500 บาท

การเปิดเรียน แบ่งเป็น 4 เทอม (ปี 2023) คือ

เทอม 1 : 7 February – 6 April
เทอม 2 : 24 April – 30 June
เทอม 3 : 17 July – 22 September
เทอม 4 : 9 October – 13 December

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ เปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ Long Bay College โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

Long Bay College มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ดังเช่น  ห้องสมุด, Interational Student Centre, English as a Second Language Suite, Career Centre, Learning Support Centre, Gymnasium, 9 Computer Suites, คอมพิวเตอร์หลายตัวในแต่ละห้องเรียน โรงละคร และอีกมาก

 

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-7929259 , 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com