Home มัธยมนิวซีแลนด์ เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Ponsonby Intermediate School

Ponsonby Intermediate School เป็นมากกว่าคำว่าโรงเรียน มันคือประสบการณ์ที่ดีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ทั้งคัดค้านหรือส่งเสริม และให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการดูแลอย่างดี โรงเรียนแห่งนี้หวังว่า ทุกคนที่เข้ามาเรียนที่นี่ จะรู้สึกว่านักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนด้วยหัวใจ นักเรียนในแต่ละห้องเรียนไม่เกิน 28 คน ซึ่งครูผู้สอนดูแลได้อย่างใกล้ชิด และเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียนด้วย Child Centre โปรแกรม ในทุกๆ สาขาวิชา ห้องเรียนที่ทันสมัยและดึงดูดความสนใจจากนักเรียน สนามกีฬาขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยครบถ้วน ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดประกอบการสอน

Description

Ponsonby Intermediate School โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

Ponsonby Intermediate School โรงเรียนมัธยมต้นนิวซีแลนด์ พอนสอนบี

Articulate, Energized Achievers; Ready For The Future.

Ponsonby Intermediate School เป็นมากกว่าคำว่าโรงเรียน มันคือประสบการณ์ที่ดีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ทั้งคัดค้านหรือส่งเสริม และให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการดูแลอย่างดี โรงเรียนแห่งนี้หวังว่า ทุกคนที่เข้ามาเรียนที่นี่ จะรู้สึกว่านักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนด้วยหัวใจ

ที่ตั้ง : 50 Clarence St, Ponsonby, Auckland, New Zealand.
เปิดสอนในระดับ : Year 7-8
ประเภทโรงเรียน :  Homestay / รับทั้งนักเรียนชาย หญิง
จำนวนนักเรียน : 550 คน
Ponsonby Intermediate School โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

จุดเด่น Ponsonby Intermediate School โรงเรียนมัธยมต้นนิวซีแลนด์ พอนสอนบี

  • นักเรียนในแต่ละห้องเรียนไม่เกิน 28 คน ซึ่งครูผู้สอนดูแลได้อย่างใกล้ชิด และเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียนด้วย
  • Child Centre โปรแกรม ในทุกๆ สาขาวิชา
  • ห้องเรียนที่ทันสมัยและดึงดูดความสนใจจากนักเรียน
  • สนามกีฬาขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยครบถ้วน
  • ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดประกอบการสอน
  • มีห้องเรียนพิเศษ ในวิชาเฉพาะ เช่น Dance Suite / Food and Bio Tech Labs/ Fashion Design Studio/ Science Labs เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายPonsonby Intermediate School โรงเรียนมัธยมต้นนิวซีแลนด์ พอนสอนบี

  • ค่าเทอมปีละ 12,868  เหรียญ หรือประมาณ 347,436  บาท(รวมค่าประกันสุขภาพ และค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว )
  • ค่าบ้านพักโฮมสเตย์ 11,500  เหรียญ (สำหรับ 46 สัปดาห์) หรือประมาณ  310,500   บาท
  • มีค่าจัดหาบ้านโฮมสเตย์ 250 เหรียญ

การเปิดเรียน แบ่งเป็น 4 เทอม (ปี 2019) คือ

เทอม 1 : 24 January – 12 April
เทอม 2 : 29 April – 28 June
เทอม 3 : 22 July – 27 September
เทอม 4 : 14 October – 3 December

โดยแต่ละเทอมมีช่วงเวลาปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมฤดูร้อน คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

รายละเอียดการเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ Ponsonby Intermediate School โรงเรียนมัธยมต้นนิวซีแลนด์ พอนสอนบี

ที่ Ponsonby Intermediate School โรงเรียนมัธยมต้นนิวซีแลนด์ พอนสอนบี

ให้ความสำคัญในเรื่อง
1. Growth Through Learning (การเจริญเติบโตผ่านการเรียนรู้)
2. Expressing Ourselves (การแสดงความเป็นตัวของตัวเอง)
3. Making Connections (การสร้างความสัมพันธ์)
4. Showing Respect For Other People (การแสดงความเคารพต่อผู้อื่น) 

โรงเรียน Ponsonby Intermediate สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนในทุกๆด้าน มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนโรงเรียนอื่นๆ มีองค์ความรู้ที่กว้างขวาง มีประสิทธิภาและได้รับประสบการณ์ที่ท้าทายอยู่เสมอ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้เด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะ ความรู้และทัศนคติ เช่นเดียวกับสิ่งที่จะได้รับยามทำงานอีกด้วย

ภาษาอังกฤษ

การเขียน – สามารถสื่อสารได้อย่างแม่นยำ และอธิบายผ่านการเขียนได้หลากหลายประเภท
การอ่าน -สามารถอ่านอย่างได้อย่างคล่องแคล่วและเข้าใจความหลากหลายของเนื้อหาการอ่าน
การพูด – พูดได้ชัดเจนและมีเสน่ห์

คณิตศาสตร์

วิสัยทัศน์วิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนแห่งนี้คือการที่ให้นักเรียนมีบทบาทใน การซักถาม โต้แย้งเพื่อเป็นประสบการณ์แก่ตัวนักเรียนเอง กิจกรรมที่ปฏิบัติก็ใช้ทรัพยากรที่หลากหลายและเครื่องที่นักเรียนสามารถนำ ทักษะของตัวเองที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในหมดหมู่ของสาขาวิชาคณิตสาสตร์อื่นๆ รวมไปถึงการใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-7929259 , 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com