เตรียมตัวให้พร้อมก่อน ยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ 2022

 

ประเทศนิวซีแลนด์จะเปิดให้ยื่นวีซ่าทุกประเภทได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป นักเรียนที่สนใจไป  เรียนต่อนิวซีแลนด์ สามารถสมัครเรียนล่วงหน้า และเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อมในการ ยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ ได้เลย มาดูกันว่า การเปิดให้ยื่นวีซ่าหลังจากนิวซีแลนด์ปิดประเทศมาเกือบ 2 ปี จะมีกฎเกณฑ์ในการยื่นวีซ่าอะไร เปลี่ยนแปลงไปบ้าง

กฎเกณฑ์ในการ ยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์

 1. เอกสารที่จะใช้ยื่น วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด หากเอกสารเป็นภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 2. หากไม่ได้อยู่ในนิวซีแลนด์ ควรยื่น วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนวันเริ่มเรียน และไม่ควรเกิน 3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
 3. ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า แบ่งตามสถานศึกษาในนิวซีแลนด์ ดังนี้
  • ITPs (สถาบันโพลิเทคนิคของรัฐ) ประมาณ 50 – 65 วัน
  • PTEs (สถาบันเอกชน) ประมาณ 37 – 76 วัน
  • School (โรงเรียน) ประมาณ 28 – 39 วัน
  • Universities (มหาวิทยาลัย) ประมาณ 34 – 53 วัน
 4. Cost of living ที่นำมาคำนวณ Bank Statement ในการยื่น วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ ประมาณ NZD20,000 ต่อปี หรือ NZD1,667 ต่อเดือน จำนวนเงินขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียน
 5. ถึงแม้สถานทูตจะกำหนดให้ยื่น Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน แต่สถานทูตสามารถร้องขอประวัติทางการเงินย้อนหลังมากกว่า 6 เดือนได้
 6. ผู้สนับสนุนทางการเงินของนักเรียน (sponsor) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวที่ใกล้ชิดเท่านั้น ได้แก่ ภรรยา/สามี, พ่อ/แม่, พี่/น้อง, ปู่/ย่า/ตา/ยาย, พ่อบุญธรรม/แม่บุญธรรม ซึ่งสามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ของนักเรียนกับผู้สนับสนุนทางการเงินได้ และสถานทูตอนุญาตให้มีผู้สนับสนุนทางการเงินเพียงคนเดียวเท่านั้น
 7. จดหมายอธิบายจุดประสงค์ของการเรียน พร้อมหลักฐานประกอบ
 8. ต้องแสดงประวัติการเดินทางในต่างประเทศทั้งหมดที่มี
 9. ต้องแสดงหลักฐานการศึกษา หลักฐานการทำงาน และประวัติการทำงานทั้งหมด

สำหรับนักเรียนที่ต้องการ เรียนต่อนิวซีแลนด์ สามารถเลือกดูหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ด้านล่างนี้

 • เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์
 • เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์
 • เรียนหลักสูตรวิชาชีพที่นิวซีแลนด์
 • เรียนต่อมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์

วีโกอะบรอด ให้คำปรึกษาและดำเนินการสมัครเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ เราเป็น New Zealand Education Recognised Agency โดย Education New Zealand ซึ่งวีโกอะบรอด ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานิวซีแลนด์ รับรองโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานขั้นสูงสุด และรอบรู้เรื่องการศึกษานิวซีแลนด์

สอบถามข้อมูล เรียนต่อนิวซีแลนด์ กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก
📞 Call center. 02-7929259, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE