บริการจอง UK COVID-19 TEST KIT ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรได้ออกมาตรการให้ผู้ที่เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจะต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส และผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือได้รับไม่ครบโดส หรือได้รับวัคซีนชนิดที่ไม่ได้รับการรับรองจากทางการสหราชอาณาจักร โดยการตรวจหาเชื้อโควิดสามารถจอง UK COVID-19 TEST KIT และแบ่งออกได้ ดังนี้

มาตรการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักร

  • ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 2 ที่เดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 2 และ 8 ที่เดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ Test to Release ในวันที่ 5 ที่เดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร

ผู้เดินทางสามารถเลือกวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ดังนี้

  • ผู้ให้บริการตรวจโควิด-19 ให้ ณ จุดตรวจ
  • ตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ณ จุดตรวจ
  • ผู้ให้บริการตรวจโควิด-19 ให้ ณ ที่พักอาศัย
  • ตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ณ ที่พักอาศัย

ค่าบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย UK COVID-19 TEST KIT

ค่าบริการในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ สถานที่ตั้ง และวิธีการตรวจ โดยมีราคาเริ่มต้นที่ £20 หรือประมาณ 950 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

วิธีการตรวจ สถานที่ ราคา
Day 2 Self swab at home Greater London 2,500 บาท
Self swab on site Greater London 2,500 บาท
Provider supervised at home Greater London 2,990 บาท
Provider supervised on site Greater London 2,990 บาท
Day 2 and 8 Self swab at home Greater London 2,690 บาท
Self swab on site Greater London 2,690 บาท
Provider supervised at home Greater London 3,790 บาท
Provider supervised on site Greater London 2,990 บาท
Day 5 to release Self swab at home Greater London 3,390 บาท
Self swab on site Greater London 3,190 บาท
Provider supervised at home Greater London 3,290 บาท
Provider supervised on site Greater London 3,190 บาท

 

ทั้งนี้ การตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องจองและชำระเงินล่วงหน้าให้เรียบร้อย ก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร เพราะต้องระบุเลขที่อ้างอิงการจองใน Passenger Locator Form ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองการตรวจหาเชื่อไวรัสโควิด-19 ได้ที่ We Go Abroad
📲 Add Line:
📞 Call center: 02-7929259, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE